Woodconstruction A/S logo

Vi tager ansvaret hele vejen fra idé til aflevering

Vi tilbyder bærende CLT- og limtræskonstruktioner som ‘totalunderentreprenør’ — vi hjælper jer og totalentreprenøren hele vejen fra idé til aflevering. Vi er én af kun få aktører på det danske marked, der kan projektere, producere, levere og montere et færdigt råhus i CLT og limtræ.

Med i alle led i byggeprocessen

Når vi siger, at vi er med hele vejen, mener vi det bundalvorligt — i tykt og tyndt. Byggeri i CLT og limtræ er stadig nyt i Danmark og for nogen forbundet med usikkerhed, men ikke for os. Vi har mange års erfaring på området og samarbejder om at finde de bedste løsninger, så det bliver så nemt for jer som muligt.

Idé og vision

Vi giver dig sparring på din idé ud fra vores tekniske forståelse og viden om  byggeri i CLT og limtræ, således din vision kan realiseres i sin reneste form.

Tegning og projektering

Når det grundlæggende koncept er fastlagt, projekterer vi samtlige CLT-elementer, limtræssøjler og -bjælker til råhuset. Har du en arkitekt- eller ingeniørrådgiver tilknyttet til projektet tager vi udgangspunkt i din rådgivers projektmateriale. For at optimere proces og projekt, tages vi ideelt med på råd, inden jeres rådgiver er kommet for langt.

Beregning og statik

Et af vore stærke kort er, at vi er med i hele værdikæden. Det gælder i særdeleshed i forhold til statikken, hvor det er vores egne ingeniører som beregner elementerne — vi har helt styr på lasterne og vi undgår derved unødig overdimensionering og materialeomkostninger. 

Produktion og levering

Vi producerer samtlige CLT-elementer, limtræssøjler og -bjælker og leverer dem på byggepladsen i den takt, de skal bruges. Derved minimeres behovet for lagerplads, og risikoen for skader på materialerne begrænses.

Montage og aflevering

Efter levering på pladsen monteres vægge, dæk, tag, søjler og bjælker i den specificerede rækkefølge. Vi optimerer på byggepladsen så kranløft og montage kan foregå mest effektivt, sikkert og økonomisk.

Første step er altid et møde