Woodconstruction A/S logo

Bæredygtigt byggeri handler om mere end bare CO2

Bæredygtighed er vigtigt for os — ikke kun når det gælder byggeri, men hele vejen rundt i organisationen. Vi ser det som en holistisk indsats på tværs af aktiviteter og ressourcer og bestræber os på at tænke klima, miljø og social ansvarlighed ind i alt, hvad vi laver.

Bæredygtigt byggeri?

For os er bæredygtighed mere end bare et lille CO2-aftryk. Det handler også om at bygge sunde, solide og æstetiske bygninger, der holder i  mange år. Og gøre det med omhu for natur, mennesker og lokalmiljø.

Bæredygtig skovbrug

Støtter skovrejsning i Equador

Vi donerer løbende til Growing Trees Network, der faciliterer genrejsning af regnskov i Equador. Pengene går til investering i bæredygtig produktion af balsaskove, der optager tre gange mere CO2 end en normal dansk skov. Etablering og pleje af de nye skove skaber arbejdspladser i de indianske samfund.

PEFC-certificeret træ

Det vi tager, giver vi igen

Vi ved, at vi bruger af Jordens ressourcer, når vi bygger, og at det påvirker både klima, miljø og mennesker. Derfor bruger vi udelukkende CLT og limtræ fra PEFC-certificerede leverandører, der planter flere træer, end de fælder.

Kursus hos Rothoblaas

Fingeren på pulsen

Vi tror på, at samarbejde og vidensdeling er nøglen til at rykke på den grønne omstilling. Derfor deltager vi aktivt i messer og konferencer som Building Green, Build in Wood, Klimafolkemødet m.fl. og er løbende i dialog med potentielle grønne samarbejdspartnere.

For en bedre verden

Vi bruger FNs 17 Verdensmål som rettesnor for, hvordan vi kan blive mere bæredygtige i vores virksomhedsdrift — fra produktionen og de materialer, vi bygger med til den daglige gang på kontoret.

For en bedre verden

Vi bruger FNs 17 Verdensmål som rettesnor for, hvordan vi kan blive mere bæredygtige i vores virksomhedsdrift — fra produktionen og de materialer vi bygger med, til den daglige gang på kontoret.

Hvordan vi bidrager til Verdensmålene

CLT-elementer vejer mindre end tilsvarende i beton og kræver derfor færre vognlæs og mindre transport. Elementerne er eksakt tilskårne fra fabrikken, så de passer præcist til det respektive byggeri. Når vi bygger i CLT og limtræ opnår vi på den måde optimal ressourceudnyttelse med et absolut minimum af spild.

Vi bygger i høj kvalitet med fokus på sundhed og sikkerhed. CLT og limtræ som materiale er naturligt fugtregulerende og bidrager til et godt indeklima. Vi støtter lokale aktører, der gerne vil slå et slag for bæredygtigheden — bl.a. har vi sponseret EN FOR HOLDET med hjemmeside og visuel identitet. Derudover støtter vi oprindelige folk i Equador i form af donationer til Growing Trees Network, der skaber lokale arbejdspladser.

Vi bygger ud fra “Design for Disassembly“-princippet, der betyder at hele konstruktion kan skilles ad og genbruges. Det gælder både CLT- og limtræselementer, men også i detaljen og helt ned til skruer og beslag. Den cirkulære tankegang gennemsyrer hele vores organisation, fra de materialer som vi bygger med, til upcycling af messestande og genbrugte møbler på kontoret. Vi køber bl.a. alt vores it-udstyr brugt fra Refurbed.

Vi bruger udelukkende træ fra PEFC-certificerede skove i tilvækst. Det betyder, at produktion lever op til høje standarder inden for bæredygtig skovdrift, og at skovområde og biodiversitet på den måde bevares og øges. Derudover støtter vi skovrejsningsprojekter — til glæde og gavn for mennesker, natur og biodiversitet.