Services

Woodconstruction A/S tilbyder bærende konstruktioner i CLT og limtræ som ‘totalunderentreprenør’ — vi er med hele vejen fra idé og vision til montage og aflevering. Vi er den eneste aktør på det danske marked, der kan projektere, producere, levere og montere et færdigt råhus i CLT og limtræ.

Systemleverance og mere til

Idé og vision

Vi  giver dig sparring på din idé ud fra vores tekniske forståelse og viden om CLT og limtræ således din vision kan realiseres i sin reneste form.

Tegning og projektering

Når det grundlæggende koncept er fastlagt, projekterer vi samtlige CLT-elementer, limtræssøjler og bjælker til råhuset. Har du en arkitekt- eller ingeniørrådgiver tilknyttet til projektet tager vi udgangspunkt i din rådgivers projektmateriale. For at optimere proces og projekt, tages vi ideelt med på råd, inden jeres rådgiver er kommet for langt.

Beregning og statik

Vi leverer statiske beregninger og tager ansvaret for hele råhuset ud fra din rådgivers specifikationer.

Produktion og logistik

Vi producerer samtlige CLT elementer og limtræssøjler og -bjælker og leverer dem på byggepladsen i den takt, de skal bruges. Derved minimeres behovet for lagerplads, og risikoen for skader på materialerne begrænses.

Montage og aflevering

Efter levering på pladsen monteres vægge, dæk, tag, søjler og bjælker i den specificerede rækkefølge. Vi optimerer på byggepladsen så kranløft og montage kan foregå mest effektivt, sikkert og økonomisk.

Vi hjælper jer i mål

At bygge med CLT har mange fordele – og hos Woodconstruction A/S står vi klar til at hjælpe jer med at vælge den helt rigtige løsning til jeres behov. Vi tager ansvar for hele processen og sikrer, at jeres CLT-byggeri kommer trygt i mål.